Dornova metoda pro zvířata

Dornovka pro psy

Jak pomůže rehabilitace pomocí Dornovky psům?

Dornovka pro psy má velký význam v péči o opěrný aparát. Tato metoda celostně ošetřuje psí páteř, klouby a měkké tkáně a usazuje v psím těle všechny složky kosterní soustavy do správné - fyziologické polohy. Jak a kdy vznikají chybná postavení kostí v psím těle?

Dornovka pro psy ve sportovním zatížení

V psích sportech dochází často k pádům, srážkám, nárazům do překážek. Každé zranění či chybné vzorce pohybu ovlivňují stav psí páteře a kloubů. Při zátěži a tréninku, kdy je zapotřebí ohebnost, síla, koordinace, rovnováha a vytrvalost psího těla se posuny kostí projevují různě. Kulhání psa, změna pohybových vzorců v psím těle, pracovní výkony a ochota psa k práci jsou narušeny. Někdy se zdravotní stav psa jeví jako bezproblémový, ale při náhodném či cíleném doteku začne pes projevovat zvýšenou citlivost.

Dornovka pro psy po operacích a velkých úrazech.

Při operacích je pes uveden do narkózy. V tomto stavu jsou vyblokovány ochranné mechanismy svalového korzetu, který chrání správnou polohu kostí. K posunům kostí v psím těle dochází při nešetrné manipulaci v narkóze, při pokládání zvířat do operační polohy bez dostatečné fixace páteře a následně při chybné manipulaci majitelů s bezmocným zvířetem. K druhotným komplikacím patří také jizvy a srůsty, které svým tahem ve fasciích ovlivňují postavení kostí a kloubů v psím těle.

Dornovka pro psy z množíren a útulků

Díky naší letité zkušenosti při záchraně psů z množíren je tato manuální terapie pomocí Dornovy metody pro psy nezbytnou pomocí při celkovém ošetření psů ve velmi špatném fyzickém i psychickém stavu. Tato zvířata byla zavřena v malých prostorech, bez možnosti pohybu, nekvalitně živena a vystavena psychické zátěži. Dornovka těmto psům pomáhá k návratu do fyziologického stavu a řeší i psychické vzorce v pamětích tkání. Práce s takto poškozenými zvířaty patří k velmi zodpovědným .

Nejčastější problémy, které dokáže Dornovka pro psy řešit

Nesprávné postavení kostí v kloubním pouzdru, rotace a propady obratlů, posuny křížové kosti a pánve, blokády krční páteře a týlní kosti, ztuhlost psího těla a další kombinované problémy psího kosterního aparátu. Dornova metoda pro psy navozuje nejen balanci v pevné složce, ale taky významně ovlivňuje psychiku zvířete, kdy po fyzické úlevě nastává i úleva psychická.

Kurzy Dornovy metody

Pořádáme kurzy Dornovy metody pro zvířata určené široké veřejnosti. Kurzy jsou určeny laikům i odborníkům, čili všem, kteří si chtějí osvojit teoretické i praktické dovednosti Dornovy metody, pochopit principy funkce opěrného aparátu a možnost naučit se ošetřovat zvířata.

Na tyto kurzy navazují semináře Dornovky pro zvířata. Od účastníků se předpokládá předchozí zkušenost s Dornovou metodou a ošetřováním zvířat. Doporučujeme proto absolvovat minimálně jeden náš kurz.

Kurzy i semináře Dornovy metody pro zvířata pořádáme po celé České republice i na Slovensku.

Kam pokračovat

Chcete se dozvědět více informací o Dornově metodě a vyzkoušet si ji v praxi? Navštivte web Dornovy metody pro zvířata anebo se rovnou přihlaste se na náš kurz.

© 2015 Dornova metoda - zvířata
 
webdesign wixtrix